VH TECH - Vodoměrné šachtyVH TECH - Vodoměrné šachty

Vodoměrné šachty

vskica_457Vodoměrné šachty se používají pro osazení vodoměrů, zařízení pro měření průtoku, resp. jiné obdobné technologie.

Technologie nacházejí uplatnění především při měření průtoku pitné vody v rodinných domech, chatách a dalších objektech, případně jako ukončení studničních vrtů. Plastové vodoměrné šachty jsou spolehlivou, efektivní a ekonomicky výhodnější alternativou betonových šachet.

Šachty se používají jako koncové, průběžné i odbočovací pro osazení jednoho nebo více kusů vodoměrů pro vodovodní přípojky.

Vodoměrné šachty mají nejčastěji tvar válce a osazují se do země (pod úroveň terénu, mimo komunikační trasy) - typické umístnění je v předzahrádce, přilehlé zeleni apod.

Použití a popis

Vodoměrné šachty se vyrábějí svářením konstrukčních prvků a desek z polypropylénu. Tento materiál je stálý, mimořádně chemicky odolný a odolný vůči vplyvům agresivních vod. Vodoměrné šachty jsou vodotěsné. Jsou vybaveny přechody na vodotěsné napojení potrubí. Aby byli lehce přístupné při kontrole vodoměru, mohou být vybaveny plastovými stupadly. Díky nízké hmotnosti je montáž jednoduchá a nevyžaduje mechanická zařízení. Vodoměrné šachty díky svým vlastnostem nevyžadují žádnou údržbu. Předpokládaná životnost plastu je odhadována na několik generací. Životnost vodoměrných šachet můžeme zvýšit jejich správným osazením.

vnakres_300Vstup a výstup vodovodního potrubí, světlost, směr a počet přestupů umíme jednoduše přizpůsobit Vašim požadavkům. Umíme také přizpůsobit tvar a rozměr samotné nádrže vodoměrné šachty nebo vstupu do šachty.

Hlavní výhody

• kompletní provedení včetně uzamykatelného krytu
• jednoduchá úprava podle požadavků zákazníka
• nízké stavební náklady
• malé rozměry, nízká hmotnost
• jednoduchá manipulace a instalace
• zaručená vodotěsnost včetně připojovacích potrubí
• prakticky neomezená životnost
• možnost osazování i při vysoké spodní vodě

Výroba a montáž

Vodoměrné šachty jsou vyráběny skružením a/nebo svařením vytlačovaných desek z polypropylénu PP. Půdorysný tvar, užitečný objem nádrže, umístění a průměr vtokového potrubí jsou variabilní dle požadavků objednavatele.

Parametry nejčastěji používaného materiálu

Hodnota

Modul pružnosti v tahu min. 800 MPa
Pevnost na mezi kluzu min. 20 MPa
Poměrné prodloužení při přetržení min. 5%
Pevnost v ohybu min. 26 MPa
Hustota 900 kg.m³
Tepelná odolnost Vicat 152 °C
Teplota tavení 161 °C
Vrubová houževnatost Charpy 6,4 kJ.m²

Šachta se uzavírá poklopem dle požadavků odběratele. Stropy nádrží jsou nepojízdné, proto je nutné situovat jejich osazení v místech, kde se nepředpokládá přejezd vozidel. V případě požadavku na pojízdnost stropu nádrže se tato uzavírá poklopem, který je osazen v betonové roznášecí desce. Poklop a betonová roznášecí deska se volí dle provozních podmínek a jsou stanoveny v projektové dokumentaci.

Skladování a manipulace

Skladování vstupních komponentů a polotovarů na výrobu nádrží se uskutečňuje dle pokynů subdodavatelů, takže nedochází ke změně vlastností uvedeného materiálu. Skladování a manipulaci hotových nádrží je nutné vykonávat tak, aby nedošlo k poškození nádrže (hlavně při teplotách v blízkosti bodu mrazu).

vpopis1_610

Doporučení pro osazování

Vodoměrná šachta se osazuje na vodorovnou betonovou desku. Po připojení vodovodní přípojky se vykoná obsyp zeminou, pískovou cementovou směsí v poměru 7:1, resp. betonovou směsí dle lokálních podmínek a typu vodoměrné šachty.

Terénní úpravy se provádějí do výšky vstupního otvoru. V případě osazování šachty do míst s povrchovým namáháním je nutné konstrukci doplnit betonovým věncem, který se osadí příslušnými stavebními prvky vzhledem k míře zatížení, včetně litinového poklopu. V případě extrémně vysoké hladiny spodní vody je nutné šachtu ve vykopané jámě vhodně obetonovat a vykonat další stavební opatření včetně zesílení a vyztužení na základě stavebněstatických výpočtů. 

Mám zájem - pošlete mi nabídku

  • Vodoměrné šachty
  • Vodoměrné šachty
  • Vodoměrné šachty
  • Vodoměrné šachty
  • Vodoměrné šachty

Certifikáty

Naše zařízení můžete najít i u těchto společností