VH TECH - Plastové nádržeVH TECH - Plastové nádrže

Plastové nádrže

nskica_362Plastové nádrže mají širokou využitelnost jak v domácnostech, tak i v různých průmyslových odvětvích, či infrastruktuřeměst a obcí.

Ekonomicky efektivním způsobem využití těchto nádrží je jejich nasazení jako sekundární nádrže čistíren odpadních vod, kdy slouží pro akumulaci užitkové vody určené např. pro závlahuměstské zeleně, okrasných ploch a zahrad.
Takto lze snížit, případně zcela zrušit, potřebu vývozu stávajících septiků a s tím spojených trvalých provozních nákladů.

 

Často se používají jako:

-zásobníkové nádrže na kapalné, tuhé a sypké látky (zásobník vody, sedimentační nádrže, kalojemy, žumpy, vodojemy, sběrné nádrže na chemikálie, atd.)
-nádrže na umístění různých technologických zařízení (revizní, kanalizační, vodoměrné šachty atd.)
-kontrolní šachty či ukončení studničních vrtů

Provedení

Nádrže se vyrábějí z polypropylenových desek. Nejčastěji mají válcový nebo hranatý tvar amohousloužit jako podzemní nebo nadzemní nádrže.

Standardní výbavou nádrží může být revizní vstup (obyčejně s průměrem 600 mm) s plastovým poklopem a případně na uzamykání. Rozměry revizního vstupu a plastového poklopu jemožné upravit podle požadavků zákazníka.

V případě potřeby je možné plastový kryt změnit na ocelový, litinový, resp. betonový, a to ve smyslu požadavků zákazníka a podmínek příslušné evropské legislativy.

V rámci nádrže je možné realizovat technologické prostupy a otvory (vtoky, výtoky) podle požadavků zákazníka. Prostupy mohou mít různé provedení podle toho k čemujsou určeny.

Parametry nejčastěji
používaného materiálu

Hodnota

Modul pružnosti v tahu min. 800 MPa
Pevnost v klzu min. 20 MPa
Poměrné prodloužení při přetrhnutí min. 5%
Pevnost v ohybu min. 26 MPa
Hustota 900 kg.m³
Tepelná odolnost Vicat 152 °C
Teplota tavení 161 °C
Vrubová odolnost Charpy 6,4 kJ.m²

Výhody plastových nádrží a šachet

-malá hmotnost
-bezprecedentní životnost
-rychlá a lehká instalace
-nenáročnámontáž
-100% vodotěsnost (včetně napojení technologických prostupů)
-tvarová a rozměrová stabilita

Výroba amontáž

Plastové nádrže jsou vyráběné z PP desek. Plastové desky jsou spojované svářením prostřednictvím extruderových agregátů, příp. teplovzdušného ručního nářadí. Po dobu výroby a montáže nádrží nedochází k zásadní změně základních vlastností PP desek. Závěrečnou výstupní kontrolou je zkouška vodotěsnosti, která se vykonává ve smyslu příslušných norem a po jejím úspěšném vykonání je na výrobek vystavený „Atest na vodotěsnost“.

nnakres1_328Skladování a manipulace

Skladování vstupních komponentů a polotovarů na výrobu nádrží se uskutečňuje dle pokynů subdodavatelů, takže nedochází ke změně vlastností uvedeného materiálu. Skladování a manipulaci hotových nádrží je nutné vykonávat tak, aby nedošlo k poškození nádrže (hlavně při teplotách v blízkosti bodu mrazu).

Doporučení při osazování nádrže

Osazování zařízení je možné provádět při teplotách nad 5°C. Při teplotách nižších hrozí její poškození. Před osazením překontrolujte zařízení. Přívodní a odvodní kanalizace musí být umístěná v nezámrzné hloubce nebo musí být zateplená (potřebu zateplení proti promrzání řeší projektant). Celoplastová nádrž se doporučuje osazovat do výkopu na vyčištěný betonový základ (zbavený drobných kamínků a nečistot) ručně pomocí popruhů.

nnakres_610

 

UPOZORNĚNÍ !

Nádrž nesmí být vystavená pádům, otřesům, nebo jinému zatížení, které by způsobilo mechanické poškození.

 

Mám zájem - pošlete mi nabídku

  • Plastové nádrže
  • Plastové nádrže
  • Plastové nádrže
  • Plastové nádrže
  • Plastové nádrže
  • Plastové nádrže

Certifikáty

Naše zařízení můžete najít i u těchto společností