VH TECH - Odlučovače lehkých kapalin a ropných látekVH TECH - Odlučovače lehkých kapalin a ropných látek

Odlučovače lehkých kapalin a ropných látek

Odlučovače lehkých kapalin (ropných látek) používaných pro čištění vod, které jsou znečištěny volnými lehkými kapalinami (motorové oleje, benzín, nafta a pod.)

 

Odlučovače ropných látek se používají zejména na:
• parkovištích,
• šrotiště,
• odstavných, manipulačních a dalších zpevněných plochách určených pro parkování osobních a nákladních vozidel,
• umýváren automobilů
• všech provozů a procesů, kde může docházet k uvolňování lehkých kapalin do odpadní vody

 

Na základě povolení příslušného orgánu státní vodní zprávy je možné vody předčištěnou v odlučovači vypouštět do recipientu nebo do veřejné kanalizace.

 

Odlučovače lehkých kapalin jsou vyráběny ve smyslu nejnovější evropské normy EN 858 a splňují nejpřísnější kritéria na kvalitu vyčištěné vody (až do 0,05 mg / l NEL). Odlučovače se navíc vyrábějí v kompaktním celoplastovém provedení, což zajišťuje jejich vysokou životnost a snadnou manipulaci s nimi.

 

Odlučovače se vyznačují jednoduchostí a vysoce spolehlivostí. V odlučovači jsou použity sorpční materiály se zvýšenou sorpční schopností, takže zařízení nevyžadují téměř žádnou péči a údržbu.

 

Odlučovače ropných látek jsou vyhotovená na míru, podle individuálních potřeb každého zákazníka, čímž se ušetří nemalé finanční prostředky. Odlučovače se vystavují jako plného toku resp. obtokem, přičemž druh filtru (gravitační, koalescenční, sorpční, s aktivním uhlím) a způsob čištění se volí podle vstupních údajů od zákazníka. Výkonnost jednotlivých odlučovačů je dána množstvím průtoku vody. V základní nabídce jsou odlučovače s výkonem od 1 do 30 l / s. Větší zařízení a zařízení pro jiné průtoky se dodávají individuálně. K odlučovačem se dodává kompletní technická dokumentace ve smyslu ISO 9001.

Mám zájem - pošlete mi nabídku

Dokumenty ke stažení

  • Odlučovače lehkých kapalin a ropných látek
  • Odlučovače lehkých kapalin a ropných látek
  • Odlučovače lehkých kapalin a ropných látek

Certifikáty

Naše zařízení můžete najít i u těchto společností