VH TECH - Malé čistírny odpadních vod VHVH TECH - Malé čistírny odpadních vod VH

Malé čistírny odpadních vod VH

mcovvhskica_385Malé čistírny typu VH jsou biologické čistírny odpadních vod určené pro objekty s kapacitou do 50 ekvivalentních obyvatel. Kvalita vody na odtoku odpovídá hygienickým a vodohospodářskýmpožadavkům.

Čistírny odpadních vod slouží k čištění odpadních vod zmenších objektů (rodinné domy, bytovky, restaurace, hotely, školy, školky, provozovny, kancelářské a výrobní prostory, atd.).

Moderní řešení

Moderní řešení čištění odpadních vod typu VH splňují přísná kritéria evropské legislativy. Díky tomu, že čistírny obsahují nejmodernější prvky, poskytují zákazníkům maximální komfort obsluhy a údržby.

Spotřeba energie je nízká, obsluha velmi jednoduchá. Čistírny typu VH pracují bez zápachu, tiše a s nadstandardní účinností. Jejichmontáž probíhá rychle a jednoduše.

 

mcovvhprincip_306Jak čistírna pracuje?

Čistírnu tvoří denitrifikační, oxidační a separační prostor. V denitrifikačním prostoru dochází k odstranění mechanických nečistot, tuků a dusíkatého znečištění. V oxidačním prostoru se nachází provzdušňovací systém, do kterého dmychadlo vhání vzduch. V tomto prostoru dochází k odstraňování organického znečištění. V separačním prostoru se odděluje vyčištěná voda od kalu. Vyčištěná voda odtéká do vodního toku, trativodu nebo do nádrže na užitkovou vodu. Kal se recirkuluje zpět do procesu. Všechny systémy v čistírně se ovládají ventily v rozdělovači a díky technologii ENCELADUS jsou všechny fáze čistícího procesu trvale pod kontrolou.

Nadstavbová technologie ENCELADUS umožňuje automatickou intenzifikaci nebo naopak zpomalení procesu čištění odpadní vody, čímž lze optimalizovat investiční náklady a trvale snížit i provozní náklady.

 

Technické parametry

Čistírny odpadních vod pracují na mechanicko-biologickém principu a slouží na čištění splaškových vod všech zdrojů organického znečištění (kuchyň, koupelna, WC, atd.).

Jsou navrženy a vyvinuty v souladu s evropskými normami (EN 12566-3). Vyznačují se vysokou odolností a dlouhou životností. Provoz čistíren je jednoduchý a spolehlivý. Pracují i při mírně přerušovanémpřítoku odpadních vod, stejně jako v zimním období. Nadstandardní kvalita vyčištěné vody odpovídá hygienickým a vodohospodářským požadavkům. Vyčištěná voda se může vypouštět do vodního toku, trativodu nebo do akumulační nádrže na užitkovou vodu. Přebytkový kal se dá využít na kompostování, přihnojování okrasných dřevin a zahrad.

 

Parametr

Průměrné

dosahované hodnoty

ČOV

NV SR 296/2005 Z.z (príloha č.3)

Povrchové vody

Podzemní vody

do 50 EO

do 20 EO

od 20 do 50 EO

p

m

p

m

p

m

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

BSK5

[mg/l]

5

40

70

25

50

20

40

CHSKCr

 [mg/l]

50

-

-

-

-

-

-

NL105

[mg/l]

18

-

-

25

50

20

40

 

Typ

Ekviv.

obyv.*

Přítok Q

Vstupní

BSK5

Průměr

ČOV

Základní výška ČOV**

Výška přítoku

Výška odtoku

Přítok / Odtok

Napětí

Příkon

[EQ]

[m3/d]

[kg/d]

[m]

[m]

[m]

[m]

[mm]

[V]

[kW]

VH 6

do 6

0,81

0,36

1,40

1,80

1,30

1,15

110

230

0,06

VH 8

4-10

1,35

0,60

1,40

2,10

1,60

1,45

110

230

0,08

VH 10

5-12

1,62

0,72

1,75

2,10

1,60

1,45

160

230

0,12

VH 12

6-15

2,03

0,90

1,80

2,10

1,85

1,60

160

230

0,12

VH 15

7-18

2,43

1,08

1,90

2,10

1,85

1,60

160

230

0,14

VH 18

9-20

2,70

1,20

2,20

2,10

1,85

1,60

160

230

0,14

VH 20

10-25

3,38

1,50

2,40

2,10

1,85

1,60

160

230

0,33

VH 25

12-30

4,05

1,80

2,40

2,40

2,15

1,90

160

400

0,55

VH 30

14-36

4,86

2,16

2,50

2,40

2,15

1,90

160

400

0,55

VH 35

17-40

5,40

2,40

2,70

2,40

2,15

1,90

160

400

0,55

VH 40

19-48

6,48

2,88

2,90

2,40

2,15

1,90

160

400

0,75

VH 45

22-50

6,75

3,00

3,10

2,40

2,15

1,90

160

400

0,75

VH 50

24-60

8,10

3,60

3,20

2,40

2,15

1,90

160

400

0,75

mcovvhnakres_300∗ Jeden ekvivalentní obyvatel = 135 l vody/os.den, 60 gr BSK5 osoba/den.

∗∗ Výška ČOV se může opravit podle požadavku zákazníka.

 

Osazení ČOV

Zařízení se přednostně umisťuje v exteriérech a osazuje se na betonovou desku pod úroveň terénu. Připojuje se na vodorovnou kanalizaci, přičemž průměr přítokového a odtokového potrubí zařízení lze přizpůsobit při výrobě ČOV. Podle hloubky kanalizace se volí výška nástavce. Způsob osazení konkrétního zařízení si vyžádejte u dodavatele.

Technologické parametry

Čistírna typu VH dosahuje vysokou účinnost čistění
(až 95-99%), a to při nízké spotřebě elektrické
energie. ČOV je navržena jako nízko zatěžovaný
systém se zdržnou dobou 24 až 72 hodin a s úplnou
stabilizací a minimální produkcí kalu.

 

 

 

 

 

Výrobky byly testovány akreditovanými evropskými laboratořemi. Moderní a
ekonomické čištění bylo potvrzeno evropskými certifikáty.

Mám zájem - pošlete mi nabídku

  • Malé čistírny odpadních vod VH
  • Malé čistírny odpadních vod VH
  • Malé čistírny odpadních vod VH
  • Malé čistírny odpadních vod VH

Certifikáty

Naše zařízení můžete najít i u těchto společností