VH TECH - Malé čistírny odpadních vod VHVH TECH - Malé čistírny odpadních vod VH

Malé čistírny odpadních vod VH

mcovvhskica_385Malé čistírny typu VH jsou biologické čistírny odpadních vod určené pro objekty s kapacitou do 50 ekvivalentních obyvatel. Kvalita vody na odtoku odpovídá hygienickým a vodohospodářskýmpožadavkům.

Čistírny odpadních vod slouží k čištění odpadních vod zmenších objektů (rodinné domy, bytovky, restaurace, hotely, školy, školky, provozovny, kancelářské a výrobní prostory, atd.).

Moderní řešení

Moderní řešení čištění odpadních vod typu VH splňují přísná kritéria evropské legislativy. Díky tomu, že čistírny obsahují nejmodernější prvky, poskytují zákazníkům maximální komfort obsluhy a údržby.

Spotřeba energie je nízká, obsluha velmi jednoduchá. Čistírny typu VH pracují bez zápachu, tiše a s nadstandardní účinností. Jejichmontáž probíhá rychle a jednoduše.

 

mcovvhprincip_306Jak čistírna pracuje?

Čistírnu tvoří denitrifikační, oxidační a separační prostor. V denitrifikačním prostoru dochází k odstranění mechanických nečistot, tuků a dusíkatého znečištění. V oxidačním prostoru se nachází provzdušňovací systém, do kterého dmychadlo vhání vzduch. V tomto prostoru dochází k odstraňování organického znečištění. V separačním prostoru se odděluje vyčištěná voda od kalu. Vyčištěná voda odtéká do vodního toku, trativodu nebo do nádrže na užitkovou vodu. Kal se recirkuluje zpět do procesu. Všechny systémy v čistírně se ovládají ventily v rozdělovači a díky technologii ENCELADUS jsou všechny fáze čistícího procesu trvale pod kontrolou.

Nadstavbová technologie ENCELADUS umožňuje automatickou intenzifikaci nebo naopak zpomalení procesu čištění odpadní vody, čímž lze optimalizovat investiční náklady a trvale snížit i provozní náklady.

 

Technické parametry

Čistírny odpadních vod pracují na mechanicko-biologickém principu a slouží na čištění splaškových vod všech zdrojů organického znečištění (kuchyň, koupelna, WC, atd.).

Jsou navrženy a vyvinuty v souladu s evropskými normami (EN 12566-3). Vyznačují se vysokou odolností a dlouhou životností. Provoz čistíren je jednoduchý a spolehlivý. Pracují i při mírně přerušovanémpřítoku odpadních vod, stejně jako v zimním období. Nadstandardní kvalita vyčištěné vody odpovídá hygienickým a vodohospodářským požadavkům. Vyčištěná voda se může vypouštět do vodního toku, trativodu nebo do akumulační nádrže na užitkovou vodu. 

Parametr

Průměrné

dosahované hodnoty

ČOV

NV SR 296/2005 Z.z (príloha č.3)

Povrchové vody

Podzemní vody

do 50 EO

do 20 EO

od 20 do 50 EO

p

m

p

m

p

m

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

BSK5

[mg/l]

5

40

70

25

50

20

40

CHSKCr

 [mg/l]

50

-

-

-

-

-

-

NL105

[mg/l]

18

-

-

25

50

20

40

 

Typ

Průměr

ČOV

Základní výška ČOV**

Výška přítoku

Výška odtoku

Přítok / Odtok

Napětí

Příkon

[m]

[m]

[m]

[m]

[mm]

[V]

[kW]

VH 6

1,40

1,80

1,30

1,15

110

230

0,06

VH 8

1,40

2,10

1,60

1,45

110

230

0,08

VH 10

1,75

2,10

1,60

1,45

160

230

0,12

VH 12

1,80

2,10

1,85

1,60

160

230

0,12

VH 15

1,90

2,10

1,85

1,60

160

230

0,14

VH 18

2,20

2,10

1,85

1,60

160

230

0,14

VH 20

2,40

2,10

1,85

1,60

160

230

0,33

VH 25

2,40

2,40

2,15

1,90

160

400

0,55

VH 30

2,50

2,40

2,15

1,90

160

400

0,55

VH 35

2,70

2,40

2,15

1,90

160

400

0,55

VH 40

2,90

2,40

2,15

1,90

160

400

0,75

VH 45

3,10

2,40

2,15

1,90

160

400

0,75

VH 50

3,20

2,40

2,15

1,90

160

400

0,75

mcovvhnakres_300Vnitřní rozměr ČOV VH 6, 8 :  1.27x1,27 [m].

∗∗ Výška ČOV se může opravit podle požadavku zákazníka.

 

Osazení ČOV

Zařízení se přednostně umisťuje v exteriérech a osazuje se na betonovou desku pod úroveň terénu. Připojuje se na vodorovnou kanalizaci, přičemž průměr přítokového a odtokového potrubí zařízení lze přizpůsobit při výrobě ČOV. Podle hloubky kanalizace se volí výška nástavce. Způsob osazení konkrétního zařízení si vyžádejte u dodavatele.

Technologické parametry

Čistírna typu VH dosahuje vysokou účinnost čistění
(až 95-99%), a to při nízké spotřebě elektrické
energie. 

  

 

 

Výrobky byly testovány akreditovanými evropskými laboratořemi. Moderní a
ekonomické čištění bylo potvrzeno evropskými certifikáty.

Mám zájem - pošlete mi nabídku

  • Malé čistírny odpadních vod VH
  • Malé čistírny odpadních vod VH
  • Malé čistírny odpadních vod VH
  • Malé čistírny odpadních vod VH

Certifikáty

Naše zařízení můžete najít i u těchto společností