VH TECH - Malé čistírny odpadních vod VH-LVH TECH - Malé čistírny odpadních vod VH-L

Malé čistírny odpadních vod VH-L

mcovvhlskica_393Malé čistírny typu VH-L jsou biologické čistírny odpadních vod, určené pro objekty do 50 ekvivalentních obyvatel. Kvalita vody na odtoku odpovídá hygienickým a vodohospodářským požadavkům.

Čistírny VH-L jsou adekvátní a levnější náhradou čistíren VH. Slouží k čištěni odpadních vod z menších objektů, kupř. rodinných domů, bytovek, restaurací, hotelů, škol, provozoven, kancelářských a výrobních prostor atd.

Kompaktní řešení

Konstrukce čistírny umožňuje její rychlé a jednoduché osazení. U nejmenších obytných objektů je možno tyto typy čistíren osadit i do nejmenších prostor a ploch.

Kompaktní řešení maximálně ulehčuje nastavení a obsluhu čistírny. Účinnost zařízení dosahuje až 92% - 98%.

Jak čistírna funguje?

Čistírnu tvoří primární, oxický a separační prostor. V primárním prostoru dochází k odstraňováni mechanických nečistot a části dusíkatého znečištění. V tomto prostoru je umístěn provzdušňovací systém, pomocí kterého se dostává do čistírny vzduch. V oxickém prostoru dochází k odstraňování organického znečištění. V separačním prostoru se odděluje vyčištěná voda od kalu. Vyčištěná voda odtéká do vodního toku nebo do trativodu. Kal je recirkulován zpět do procesu.

mcovvhlpopis_321Všechny systémy v čistírně se ovládají ventily na rozdělovači. Zdrojem vzduchu je dmychadlo s minimalizovanou spotřebou energie. Dmychadlo běží na časové cykly a je zpravidla umístěno mimo čistírnu.

Technické parametry

Čistírny odpadních vod pracují na mechanicko-biologickém principu a slouží k čištěni splaškových odpadních vod ze všech zdrojů organického znečistění (kuchyň, koupelen, WC atd.).

Jsou navrženy v souladu s evropskými normami (EN 12566 – 3). Vyznačují se vysokou odolností a dlouhou životností. Provoz čistíren je jednoduchý a spolehlivý. Pracují i při mírně přerušovaném přítoku odpadních vod a v zimním období.

Nadstandardní kvalita vyčištěné vody odpovídá hygienickým a vodohospodářským požadavkům. Vyčištěná voda se může vypouštět do vodního toku nebo do trativodu.

Parametr

Průměrné dosahované parametry

ČOV

NV SR 296/2005 Z.z (príloha č.3)

Povrchové vody

Podzemní vody

do 50 EO

do 20 EO

od 20 do 50 EO

p

m

p

m

p

m

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

BSK5

[mg/l]

6

40

70

25

50

20

40

CHSKCr

 [mg/l]

50

-

-

-

-

-

-

NL105

[mg/l]

18

-

-

25

50

20

40

 

Typ

Priům. ČOV

Zákl. výška ČOV**

Výška přítoku

Výška odtoku

Přítok / Odtok

Hmot-nost

Napětí

Příkon

[m]

[m]

[m]

[m]

[mm]

[kg]

[V]

[kW]

VH 4L

1,00

1,50

1,30

1,15

110-160

55

230

0,06

VH 6L

1,40

1,80

1,30

1,15

110-160

75

230

0,06

VH 8L

1,40

2,10

1,60

1,45

110-160

95

230

0,08

VH 10L

1,75

2,10

1,60

1,45

160-200

110

230

0,12

VH 12L

1,80

2,10

1,85

1,60

160-200

145

230

0,12

VH 15L

1,90

2,10

1,85

1,60

160-200

170

230

0,14

VH 18L

2,20

2,10

1,85

1,60

160-200

195

230

0,14

VH 20L

2,40

2,10

1,85

1,60

160-200

205

230

0,33

VH 25L

2,40

2,40

2,15

1,90

160-200

220

400

0,55

VH 30L

2,50

2,40

2,15

1,90

160-200

230

400

0,55

VH 35L

2,70

2,40

2,15

1,90

160-200

240

400

0,55

VH 40L

2,90

2,40

2,15

1,90

160-200

265

400

0,75

VH 45L

3,10

2,40

2,15

1,90

160-200

280

400

0,75

VH 50L

3,20

2,40

2,15

1,90

160-200

300

400

0,75

∗ Vnitřní rozměr ČOV VH 4 L : 0,96 [m] a VH 6, 8 L : 1,27 [m].
∗∗ Výška ČOV se může upravit podle požadavku zákazníka.

 

Osazení ČOV

Zařízení se přednostně umísťuje v exteriérech a osazuje se na betonovou desku pod úroveň terénu. Připojuje se na vodorovnou kanalizaci, přičemž průměr přítokového a odtokového potrubí zařízení lze přizpůsobit při výrobě. Podle hloubky kanalizace se volí výška nástavce. Způsob osazení konkrétního zařízení si vyžádejte u dodavatele.

Technologické parametry

Čistírna typu VH-L dosahuje vysokou účinnost čištění (až 98%), a to při nízké spotřebě elektrické energie.

  

 

Výrobky byly testovány několika akreditovanými evropskými laboratořemi. Moderní a ekonomické čištění bylo potvrzeno řadou evropských certifikátů.

Mám zájem - pošlete mi nabídku

  • Malé čistírny odpadních vod VH-L
  • Malé čistírny odpadních vod VH-L
  • Malé čistírny odpadních vod VH-L
  • Malé čistírny odpadních vod VH-L
  • Malé čistírny odpadních vod VH-L

Certifikáty

Naše zařízení můžete najít i u těchto společností